A-besvarelse i erstatningsrett

 In Ukategorisert

Kommentar fra redaksjonen: Dette er en a-besvarelse gitt i faget erstatningsrett vår 2018. Oppgaven tester ansvarsgrunnlagene ulovfestet objektivt ansvar, arbeidsgiveransvaret (herunder culpa), samt skadelidtes medvirkning og en teoretisk fremstilling av bilansvaret. Det bør imidlertid nevnes at denne besvarelsen ble kritisert for å være noe lengre enn nødvendig, men ga samlet sett uttrykk for en klar A. Dette nevnes for å illustrere at en A-besvarelse ikke trenger å være perfekt.

Recommended Posts