A-besvarelse i arbeidsrett

Kommentar fra redaksjonen: Dette er enda en besvarelse fra arbeidsretteksamen 2018. A.-besvarelsen viser god juridisk metode, men bærer preg av mangler ved teorien som følger av tidsnød. Dermed [...]

A-besvarelse i arbeidsrett

Kommentar fra redaksjonen: Besvarelsen er fra eksamen i Arbeidsrett 2018. Dette er en A-besvarelse som illustrerer god bruk av juridisk metode og rettspraksis. Det gjøres oppmerksom på at [...]

Domsanalyse – en oversikt

Skrevet av: Sondre A. Aaserud I løpet av jusstudiet vil du etter hvert bli nødt til å analysere en dom fra Høyesterett. Enten det er i en eksamenssituasjon i juridisk metode og rettskildelære, [...]

Om rettslig klageinteresse

Skrevet av: Anne Li Aaserud Reglene om klagerett finnes i forvaltningsloven (fvl.) kapittel VI, §§ 28- 34. I den foreliggende fremstilling skal det – gjennom analyse av høyesterettspraksis, [...]

A-BESVARELSE: TINGSRETT

Kommentar fra redaksjonen: Besvarelsen er anonymisert etter ønske fra forfatteren. Det er ikke til å legge skjul på at oppgaven lider av flere småfeil i form av språkfeil, enkle begrunnelser [...]

Om reklamasjon

Skrevet av: Tarek El-Khatib 1. Oversikt I det følgende skal det redegjøres for reglene om reklamasjon. Sistnevnte regelsett er et tema som aktualiseres etter at det kan sies å foreligge et [...]

Hvordan skrive teorioppgaver

Juridisk metode handler om å argumentere og fremlegge juridisk teori med utgangspunkt og forankring i de juridiske rettskildene. Reglene som styrer den juridiske metoden springer ut fra langvarig [...]

side 1 av 4
Kontakt oss

Beklager, vi er ikke online i øyeblikket. Legg igjen en beskjed, så tar vi kontakt med deg.

Not readable? Change text. captcha txt