You've successfully subscribed to Obiter Dictum
Great! Next, complete checkout for full access to Obiter Dictum
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Fem Spørsmål med advokat Marte B. Høvde v/ Wikborg Rein AS

Fem Spørsmål med advokat Marte B. Høvde v/ Wikborg Rein AS

. 2 min read

Navn: Marte Bergem Høvde

Yrke: Fast advokat (LLM.) og leder av traineekomiteen ved i Wikborg Rein advokatfirma AS (Oslo)

Om Wikborg Rein Advokatfirma AS: Et av Norges største advokatfirmaer med både nasjonalt og internasjonalt virke. Selskapet har kontorer i Oslo, Bergen, London, Shanghai, Kobe og Singapore.

I en ansettelsesprosess – hva er det dere ser etter og vektlegger mest?

– Vi gjør en helhetlig vurdering av kandidaten og det innbefatter faglig kompetanse og interesse, egenskaper, personlighet og om vedkommende passer inn hos oss.

Dersom du får en søker med en bachelorgrad fra Høgskolen i Innlandet og mastergrad fra Bergen, Oslo eller Tromsø – stiller denne søkeren seg dårlige enn en søker med en integrert mastergrad fra Bergen/Oslo/Tromsø? Hva med en grad fra utlandet?

– Det utgjør i utgangspunktet ingen forskjell for oss hvor utdannelsen er tatt.  Det er en mer helhetlig vurdering av kandidaten som teller (svarene gitt i forrige spørsmål gjelder uansett). Vi ansetter jo klart flest kandidater med juridikum fra Norge, men har også flere ansatte med juridikum tatt i andre land og funnet løsninger på hvordan deres grad kan gjøre det mulig å praktisere i Norge.

Hvilke tanker har du rundt søkerens karakterer, tillitsverv, traineeopphold osv.? Hvordan vektlegges dette?

– Vi har ingen formelle karakterkrav, men vi har det privilegium å motta søknader fra mange flinke studenter og sterk konkurranse kan medføre at karakterer vil ha betydning når søkere skal vurderes.  Dersom kandidaten har vært trainee hos oss, er det en fordel at vi da har blitt kjent med vedkommende på forhånd og vet hva han/hun står for.  Har man hatt traineeopphold i andre advokatfirmaer vet man mer om hva det innebærer å jobbe som advokat.  Det gjør at jobbsøkeren kanskje har et mer bevisst forhold til sitt yrkesvalg.  Alle tillitsverv e.l. man har påtatt seg underveis i studiet er positivt og er med i helhetsvurderingen.

Hvordan ser en vanlig dag ut for en advokatfullmektig ut hos dere?

– Arbeidshverdagen består i en kombinasjon av selvstendig arbeid og arbeid i team, i alt fra generell juridisk rådgivning til bistand i forbindelse med transaksjoner eller rettssaker. Arbeidsoppgavene er veldig varierte, men noen av de mest typiske er arbeid med juridiske dokumenter, utredninger og notater, møter med klienter/motparter, forhandlinger og deltakelse i rettssaker. Som advokatfullmektig får man tidlig mye ansvar og det er en bratt læringskurve, men man får samtidig god veiledning fra mer erfarne kolleger. Wikborg Rein har i tillegg sin egen «forretningsadvokatskole», hvor man i løpet av det første året som advokatfullmektig får undervisning av erfarne partnere i en rekke temaer som er sentrale for advokatrollen.

Basert på dine erfaringer, har du noen tips til dagens jusstudenter?

1) Fokuser på metode og lær deg hovedprinsippene i hvert fag først.
2) Se litt fremover og tenk på hva du vil bruke utdannelsen din til når du er ferdig.
3) Skaff deg innsikt i aktuelle yrker og arbeidsplasser, og prøv å få noe praktisk erfaring i løpet av studiet.
4) Finn ut hva som kreves for å komme dit og jobb målrettet for å komme dit.

Forsidebilde: https://dark.no/blogs/kontor/wikborg-rein