You've successfully subscribed to Obiter Dictum
Great! Next, complete checkout for full access to Obiter Dictum
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
FEM SPØRSMÅL MED HR-SJEF I ADVOKATFIRMAET HJORT – KATRIN VESTGØTE

FEM SPØRSMÅL MED HR-SJEF I ADVOKATFIRMAET HJORT – KATRIN VESTGØTE

. 2 min read

Navn: Katrin Vestgøte

Yrke: HR-sjef i Advokatfirmaet Hjort DA

Om Advokatfirmaet Hjort DA: Advokatfirmaet Hjort ble etablert i 1893 og er i dag et sterkt og ledende prosedyrefirma. Vi dekker alle sentrale rettsområder, med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Hjort består av om lag 130 personer hvorav 90 er advokater. Firmaet eies av 34 partnere, som alle er aktive deltagere i firmaet.

Foto: https://www.hjort.no/katrin-vestgote

I en ansettelsesprosess – hva er det dere ser etter og vektlegger mest?

– Ved ansettelse av nyutdannede vektlegger vi en kombinasjon av faglige resultater (karakterer), eventuell tilleggskompetanse i form av arbeidserfaring og verv, samt det å gjøre et godt intervju. Når det gjelder intervjusituasjonen fungerer det best om man er seg selv, og ikke minst har gjort seg noen refleksjoner om hverdagen i en virksomhet som vår og hvorfor det er interessant å søke stilling hos oss.

Dersom du får en søker med en bachelorgrad fra Høgskolen i Innlandet og mastergrad fra Bergen, Oslo eller Tromsø – stiller denne søkeren seg dårlige enn en søker med en integrert mastergrad fra Bergen/Oslo/Tromsø? Hva med en grad fra utlandet?

– Ved en kombinasjon av bachelorgrad fra Høyskole og mastergrad i rettsvitenskap er det samme kombinasjon av kriterier som nevnt ovenfor som gjelder. Med andre ord stiller søkere med en slik bakgrunn på lik linje som søkere med integrert mastergrad. Når det gjelder søkere med grad fra utlandet er det andre kriterier som gjelder. En tilleggsutdanning fra utlandet er relevant.

Hvilke tanker har du rundt søkerens karakterer, tillitsverv, traineeopphold osv.? Hvordan vektlegges dette?

– Karakterer veier tungt da det gjenspeiler et faglig godt fundament. Imidlertid vil dette ikke alene være nok. Vi prøver alltid å kartlegge mest mulig om kandidaten i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Vi ser etter kandidater som vi tror vil passe i vår virksomhet, og til en rolle som advokatfullmektig og etterhvert advokat. Tilleggskompetanse i form av arbeidserfaring eller tillitsverv kan være utslagsgivende i konkurranse med andre kandidater. Traineeopphold i et advokatfirma er positivt fordi det gir et godt innblikk i arbeidshverdagen i et advokatfirma. Hjort har en lang tradisjon med å tilby studenter traineeopphold, og vi ser hvordan oppholdet blant annet bidrar til opplæring i en mer praktisk tilnærming til faget.

Hvordan ser en vanlig dag ut for en advokatfullmektig ut hos dere?

– Våre advokatfullmektiger har en variert hverdag. Hos oss får man tidlig selvstendige oppgaver, men med god veiledning i form av oppfølging fra både partner og ansattfadder. Via HjortSkolen tilbyr vi ulike opplæringsaktiviteter gjennom året. Vi legger også til rette for at fullmektiger så langt det lar seg gjøre får prosedyreerfaring tidlig. Hvert år arrangerer vi prosedyreseminar på Finse, — en fin arena hvor advokatfullmektigene får erfaring med å prosedere både straffesaker og sivile saker. Mange av våre fullmektiger har advokatbevilling etter drøye to år. Vi har også et godt sosialt miljø, og legger opp til en rekke sosiale aktiviteter i firmaregi.

Basert på dine erfaringer, har du noen tips til dagens jusstudenter?

– Jeg tror som mange andre, at vi i de nærmeste årene vil oppleve en rivende utvikling i form av ny teknologi og endrede arbeidsprosesser. Dette vil også påvirke mange rettsområder, og jeg tror at de som har interesse og forståelse for ny teknologi vil, kunne ha et fortrinn. Forståelsen for teknologi og bruk/nytte av teknologi, vil spille en stor rolle i samfunnsutviklingen, også for de som jobber med jus som faglig plattform. Nyt studietiden, men husk også på at målrettet arbeid og innsats lønner seg på sikt.

Forsidebilde: https://rett24.no/jobs/current-ads/hjort-soker-etter-advokat-advokatfullmektig-1905