You've successfully subscribed to Obiter Dictum
Great! Next, complete checkout for full access to Obiter Dictum
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
FEM SPØRSMÅL MED HR MANAGER v/ ADVOKATFIRMAET DLA PIPER – CHRISTINE LYKKA

FEM SPØRSMÅL MED HR MANAGER v/ ADVOKATFIRMAET DLA PIPER – CHRISTINE LYKKA

. 2 min read

Navn: Christine Lykka

Yrke:  HR-manager v/advokatfirma DLA Piper Norway DA

Om Advokatfirma DLA Piper Norway DA: DLA Piper er et internasjonalt advokatfirma med omtrent 4200 advokater i over 40 ulike land. Advokatfirmaet er at Nordens mest ledende advokatfirmaer innenfor forretningsjus. Firmaet har klienter i alt fra multinasjonale selskaper, til nye selskaper som utvikler industriledende teknologi, samt rådgivning for regjeringer og offentlige organer.

I en ansettelsesprosess – hva er det dere ser etter og vektlegger mest?

– Vi ser etter personer med riktige kvalifikasjoner og erfaringer i forhold til stillingen vi søker. Vi vurderer karakterer, tillitsverv og andre aktiviteter, både i sammenheng med, og utenfor skole. Vi vektlegger også personlighet, og synes det er viktig at vi finner en person som vil passe inn i arbeidsmiljøet, både faglig og sosialt.

Dersom du får en søker med en bachelorgrad fra Høgskolen i Innlandet og mastergrad fra Bergen, Oslo eller Tromsø – stiller denne søkeren seg dårlige enn en søker med en integrert mastergrad fra Bergen/Oslo/Tromsø? Hva med en grad fra utlandet?

– Nei, absolutt ikke. Vi vurderer alle søkere likt ut i fra kriteriene over, uavhengig av skole. Vi synes det er positivt med utveksling og utenlandserfaring, men krever i de fleste tilfeller at kandidaten har norsk juridikum. Dette er fordi at selv om vi er et internasjonalt firma, så har vi fortsatt størst behov for norsk juridisk kompetanse grunnet flest norske klienter.

Hvilke tanker har du rundt søkerens karakterer, tillitsverv, traineeopphold osv.? Hvordan vektlegges dette?

– Vi vektlegger en godt skrevet søknad, karakterer, tillitsverv og andre traineeopphold opp mot og på tvers av hverandre. En student med aktive tillitsverv kan gjøre opp for manglende kompetanse innen karakterer, og tilbakemeldinger fra andre traineeopphold sier noe om kandidatens erfaringer og grunnlag, noe vi bruker i vurderingen for et opphold hos oss.

Hvordan ser en vanlig dag ut for en advokatfullmektig ut hos dere?

– Hva arbeidsdagen til en fullmektig består av kan variere veldig, både for den enkelte fullmektig og mellom alle fullmektigene i firmaet. Noen er ofte i møter og forhandlinger, mens andre er mer på kontoret og utreder juridiske problemstillinger, skriver brev til motparter, lengre rapporter som del av transaksjoner, mv. De fleste fullmektigene har et nært samarbeid med partnerne og advokatene de jobber for, og store deler av dagen kan ofte gå med til å diskutere sakene man jobber med og hvordan det er taktisk å «angripe» saken.

Basert på dine erfaringer, har du noen tips til dagens jusstudenter?

– Gjør det så godt du kan og engasjer deg i skolen. Vi oppfordrer til å ta aktiv del i både det faglige og sosiale som skjer i forbindelse med skole, samt næringslivet og det praktiske juristliv. Ta også del i tilgjengelige arrangementer som manuduksjoner, traineeopphold, skriveplasser og andre muligheter som tilbys av forskjellige advokatfirmaer.

Foto: https://norway.dlapiper.com/no/landing/dla-piper-norway