You've successfully subscribed to Obiter Dictum
Great! Next, complete checkout for full access to Obiter Dictum
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Fem spørsmål med sorenskriver Helge Bjørnestad

Fem spørsmål med sorenskriver Helge Bjørnestad

. 4 min read

Navn: Helge Bjørnestad

Fra: Stavanger

Yrke: Sorenskriver ved Stavanger tingrett

Arbeidserfaring: Politijurist, byfogd, leder av SEFO, administrator i den mye omtalte NOKAS-saken.

Foto: https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/hani-erkjente-skyld-1.578232

I en ansettelsesprosess – hva er det dere ser etter og vektlegger mest?

– For å si det enkelt så ser vi etter tre ting. Disse tre tingene er karakterer fra studiet, praksis og fremtoning. Med fremtoning mener jeg at jeg må være trygg på at du passer inn miljøet som er i organisasjonen her. Det gjelder da at du passer inn med dommerne, de øvrige dommerfullmektigene og ikke minst saksbehandlerstaben her.

 

Dersom du får en søker med en bachelorgrad fra Høgskolen i Innlandet og mastergrad fra Bergen, Oslo eller Tromsø – stiller denne søkeren seg dårlige enn en søker med en integrert mastergrad fra Bergen/Oslo/Tromsø? Hva med en grad fra utlandet?

– Nei, for vår del så betyr det ingenting om du er uteksaminert fra Oslo, Bergen eller Tromsø. For å si det slik, så er kvalifikasjonskravet master i rettsvitenskap. Så dersom du har en bachelorgrad fra Lillehammer og en mastergrad fra Bergen, så har dette ingen betydning for ansettelsen. Hva gjelder å studere i utlandet, vil dette kunne være et problem for å få en stilling som dommerfullmektig. Domstolloven oppstiller noen begrensinger her, som gjør at hele søkerstatusen og prosessen kan kompliseres.

 

 

Hvilke tanker har du rundt søkerens karakterer, tillitsverv, traineeopphold osv.? Hvordan vektlegges dette?

– Alt dette vektlegges hos oss. For å si det slik – praksis før, under og etter studietiden er relevant for oss. Det trenger ikke nødvendigvis å være juridisk relevant praksis. For min del er det vesentlige om arbeidserfaringen din tilsier at tidligere arbeidsgiver har hatt en tillit hos deg.

 

Hvordan ser en vanlig dag ut for en dommerfullmektig hos dere?

– Arbeidsoppgavene til en dommerfullmektig er ikke så ulike de oppgaven en dommer har. Generelt kan man si at tre av fem virkedager består av rettsmøter, og innimellom må man ta seg tid til å skrive avgjørelsene fra disse rettsmøtene. Hos oss ønsker vi å gi dommerfullmektiger en maksimal rettslig erfaring, og dette får de ved å behandle både straffe saker og sivile saker som igjen gir en stor prosessuell erfaring og faglig ballast. Vi er nok et av de embetene som gir ut fullmakter raskest, slik at dommerfullmektigen kommer raskest mulig ut i selvstendig arbeid. Når det kommer til saker som gjelder blant annet familiære forhold og barnefordeling, kreves det at embetets leder har særskilt vurdert saken. Det er derfor vanlig at dommerfullmektigen får behandle slike saker på slutten av sin karriere som dommerfullmektig.

 

Basert på dine erfaringer, har du noen tips til dagens jusstudenter?

– Ja, jeg har noen tips til jusstudentene – hvert fall til de som ønsker å bli dommere eller dommerfullmektiger. Det er stor konkurranse for arbeid ved domstolene, og dommerfullmektigstillingene minker i antall på grunn av ABE-kutt. Det lønner seg alltid med hardt arbeid, gode karakter og allsidig praksis. Det å få en jobb som dommerfullmektig kan ha stor betydning for senere karriere. Jeg vet ikke om noen som har vært dommer i embetet som ikke har vært dommerfullmektig tidligere. I noen advokatfirmaer har jeg til og med hørt at det nærmest er et vilkår for partnerskap at du tidligere har vært dommerfullmektig.