You've successfully subscribed to Obiter Dictum
Great! Next, complete checkout for full access to Obiter Dictum
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Om oss

Om oss

. 1 min read

Obiter Dictum er en ideell organisasjon som drives av studenter, for studenter ved Høgskolen Innlandet. Vi tilbyr juridisk fagstoff for jusstudenter både under -og etter endt studieløp, herunder fagartikler, samfunnsrelaterte  artikler, kurs, samt tips og triks fra kjente profiler i det juridiske miljøet. Organisasjonen ble etablert i 2018 av en gruppe ambisiøse jusstudenter ved Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer, og intensjonen var å fylle et informasjonsvakum vi ser er blitt møtt ved alle de store fakultetene i landet. Jusstudentene ved Høgskolen i Lillehammer utgjør den største målgruppen- og vårt hovedfokus, men vi ønsker på sikt også å etablere oss som et hjelpemiddel ved de øvrige fakultetene. Vi ser p.t. at vi allerede har en økende leserskare fra bl.a. Oslo og Bergen.

Obiter Dictums primære plattform er vår nettside, hvor hovedfokuset er publisering av egenskrevede fagartikler, intervjuer fra dommere, advokater og forelesere, samt pedagogiske tilnærminger til juridisk oppgaveteknikk. Nettsiden er tilgjengelig for alle studenter, mens kursene (introduksjonskurs og oppgavetekniske kurs i individuelle emner) holdes av egne medlemmer og forbeholdes studentene ved Lillehammer i første omgang.