You've successfully subscribed to Obiter Dictum
Great! Next, complete checkout for full access to Obiter Dictum
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Sponsorer

Sponsorer

. 1 min read

Obiter Dictum er en ideell organisasjon, og er følgelig avhengig av ekstern finansiering dersom vi skal kunne vedlikeholde den faglige kvaliteten. Organisasjonen er drevet av engasjerte fulltidsstudenter, og vi ønsker ikke at organisasjonens drift og kvalitet skal avhenge av studentenes privatøkonomi.

Obiter dictums hovedsponsor er Advokatfirmaet Thallaug ANS, et av de største advokatfirmaene i Innlandet, med sine 19 medarbeidere. Firmaet ble etablert i 1919, og har siden den gang opprettet filialer på Gjøvik og i Brumunddal, i tillegg til hovedkontoret deres i Lillehammer.